Informatieavond over Ruimte voor Defensie

De gemeenteraad van Oldebroek organiseert op woensdag 22 mei, aanvang 19.30 uur een openbare informatiebijeenkomst over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). U bent van harte welkom in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Programma

  1. Opening door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing
  2. Presentatie door Luitenant-kolonel Egge Jan de Jonge, adviseur omgevingsbeleid ministerie van Defensie
  3. Gelegenheid voor vragen
  4. Sluiting

Toelichting

Defensie is op zoek naar meer ruimte voor haar activiteiten. Door een aantal ontwikkelingen waaronder de oorlog in Oekraïne, zijn veranderingen nodig zodat de Nederlandse krijgsmacht toegerust is voor nieuwe uitdagingen. Deze transformatie vraagt ook fysieke ruimte en raakt daarmee onze leefomgeving. 
Het ministerie van Defensie stelt hiervoor een Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) op. Het NPRD brengt onder meer de ruimtebehoefte in beeld en maakt afwegingen ten opzichte van andere ruimtelijke opgaven. Actueel is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D), hierin beschrijft het ministerie onder meer op welke manier zij de gevolgen voor de leefomgeving gaat onderzoeken. 

De Notitie R&D noemt specifieke locaties in onze omgeving, waar de toename van defensieactiviteiten als noodzakelijk wordt gezien:

  • Uitbreiding raccordement ’t Harde (militaire spoorlijn)
  • Uitbreiden Artillerie Schietkamp (ASK)
  • ASK uitbreiden met 120 mm mortierschieten.

Op deze notitie konden zienswijzen ingediend worden; de gemeente Oldebroek heeft dat gedaan.

Meer informatie

Bekijk de Notitie R&D en de door ons ingediende zienswijze op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, raadsgesprek 22 mei 2024. Of lees meer op www.defensie.nl/ruimtevoordefensie