Week tegen Ondermijning - in gesprek met Allard en Arjan

Van 20 t/m 26 mei is het de Week tegen Ondermijning. Deze week vragen we extra aandacht voor het signaleren en voorkomen van ondermijnende activiteiten zoals de productie en handel in drugs en illegale lozingen. De chemische middelen die worden gebruikt bij het maken van synthetische drugs zijn levensgevaarlijk. Het buitengebied van de gemeente Oldebroek heeft steeds vaker te maken met leegstand en is daardoor aantrekkelijk voor criminelen. Criminelen proberen zo onopvallend mogelijk te opereren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf ondernemers in het buitengebied is benaderd door de onderwereld om vastgoed beschikbaar te stellen voor ondermijnende activiteiten.

Het komt ook voor dat criminelen onder valse voorwendselen een schuur of loods huren. Daarom is het belangrijk dat politie en BOA’s nauw samenwerken op het gebied van ondermijning. Allard Meijerink (BOA) en Arjan van der Hoek (wijkagent) vertellen er meer over.

Arjan: “Criminelen weten steeds vaker het Oosten van het land te vinden. Ook onze gemeente ontkwam er het afgelopen jaar niet aan: er werden twee drugslabs ontdekt en ontmanteld. Daarom zijn we gestart met het project Kiek-UUT, een samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. We willen een handvat aanreiken zodat de ondernemer zich kan weren tegen de onderwereld die er op uit is om misbruik te maken van de mogelijk kwetsbare positie van de ondernemer.”

Allard vult aan: “Ook hebben we eerder een hennepcontainerbij het gemeentehuis in Oldebroek geplaatst. Daarbij konden inwoners een kijkje nemen in de container die was ingericht als een echte hennepkwekerij. De inzet van dit project was om burgers te wijzen op de gevaren en kenmerken en te informeren hoe je melding kunt doen van wellicht ondermijnende activiteiten.”

“Ik zie het als één grote puzzel”

Signalen, meldingen en onderbuikgevoelens worden zorgvuldig opgepakt. Arjan: “Ik zie het als één grote puzzel. Wanneer er signalen van ondermijning zijn, dan gaan we proberen zo veel mogelijk puzzelstukjes bij elkaar te leggen om een goed beeld te creëren. Daarbij betrekken we de betrokken in- en externe partners.”

“Meldingen worden áltijd in behandeling genomen”

Arjan roept op om altijd een melding te doen van een verdachte situatie. “Heeft u ergens geen goed gevoel bij, doe dan altijd een melding. Dit kan bij de wijkagent via telefoonnummer 0900 88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800 7000. U kunt ook een melding doen via www.oldebroek.nl/meldpuntondermijning of ondermijning@oldebroek.nl. Of bel naar de collega’s van Openbare Orde en Veiligheid via 0525 63 82 00.”