Projecten

Informatie over de lopende projecten in de gemeente Oldebroek.

 • Versneld Wonen

  De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Oldebroek loopt de vraag op. Daarom zijn we gestart met het project Versneld Wonen. Hierbij kijken we samen met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en ontwikkelaars naar mogelijkheden om versneld woningen te realiseren.

 • Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op de A28

  Provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28.

 • Verplaatsen verenigingen in Wezep

  In 2020 startte de gemeente Oldebroek een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid een aantal verenigingen in Wezep samen naar een nieuwe en duurzame locatie aan de Voskuilerdijk te laten verhuizen.

 • Nieuwe wijk Oldebroek West 3

  In Oldebroek komt een nieuwe wijk: Oldebroek West 3. Deze wijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg.

 • Grondgebruik

  De gemeente is in december 2020 gestart met het project Grondgebruik. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners op een goede manier voor beide partijen regelen.

 • Lelystad Airport

  Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Inmiddels wordt in de samenleving over nut en noodzaak van deze ‘overloop’ genuanceerder gedacht. Het Ministerie geeft aan te streven naar een opening in november 2021.

 • Ontwikkeling bedrijvenpark H2O

  Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

 • De Brink Wezep

  In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten korfbalvereniging Rood Wit te verplaatsen naar de locatie van de Erica Terpstrahal. Hiermee is de huidige locatie van de korfbalvereniging vrij gekomen en is er ruimte voor herontwikkeling van deze locatie. De locatie beslaat ruim 10.500 m2 en ligt aan de Van Pallandtlaan in het oudste stukje van Wezep.

 • Buurtmidden Wezep

  Buurtmidden is het gebied in Wezep-Noord dat ongeveer ligt tussen de Noordsingel en de Bulten. Een deel wordt op dit moment niet gebruikt. Voor dit gebied en de directe omgeving zijn er veel projecten in voorbereiding. Met een integrale projectbenadering pakken we alle projecten en plannen in het gebied in één keer op. Zo kunnen de plannen elkaar versterken en worden inwoners in één keer geïnformeerd.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  De gemeente Oldebroek wil een gemeente zijn die veilig, bereikbaar en leefbaar is. Daarom stellen we een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) op. Het huidige verkeersbeleid komt uit 2005 en is daarom niet meer actueel. Welke verkeersmaatregelen hebben we nodig en hoe moeten de straten en wegen er uitzien? Dat horen wij ook graag van onze inwoners. Helpt u ons door de enquête in te vullen?