Projecten

Informatie over de lopende projecten in de gemeente Oldebroek.

 • Verplaatsen verenigingen in Wezep

  De gemeente Oldebroek voert in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van een aantal verenigingen in Wezep.

 • Nieuwe wijk Oldebroek West 3

  Er zijn 3 ontwikkelrichtingen voor de nieuwbouwwijk Oldebroek West 3. Een enthousiast ontwerpteam van inwoners, stedenbouwkundigen, gemeente en samenwerkingspartners werkte daar samen aan. Graag horen we nu van inwoners wat hun voorkeur is.

 • Grondgebruik

  De gemeente is in december 2020 gestart met het project Grondgebruik. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners op een goede manier voor beide partijen regelen.

 • Lelystad Airport

  Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Inmiddels wordt in de samenleving over nut en noodzaak van deze ‘overloop’ genuanceerder gedacht. Het Ministerie geeft aan te streven naar een opening in november 2021.

 • Ontwikkeling bedrijvenpark H2O

  Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.