Projecten

Informatie over de lopende projecten in de gemeente Oldebroek.

 • Nieuwe wijk Oldebroek West 3

  In Oldebroek komt een nieuwe wijk: Oldebroek West 3. Deze wijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenhofsweg en de Rustenburgsweg. De komende jaren worden hier circa 215 woningen gerealiseerd.

 • Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op A28

  Wezep heeft een nieuwe aansluiting gekregen op de A28. De oude af- en opritten op de Zuiderzeestraatweg zijn buiten gebruik gesteld. Bedrijventerrein H2O is via de nieuwe op- en afritten sneller bereikbaar, ook voor vrachtverkeer.

 • De Brink Wezep

  In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten korfbalvereniging Rood Wit te verplaatsen naar de locatie van de Erica Terpstrahal. Hiermee is de huidige locatie van de korfbalvereniging vrij gekomen en is er ruimte voor herontwikkeling van deze locatie. De locatie beslaat ruim 10.500 m2 en ligt aan de Van Pallandtlaan in het oudste stukje van Wezep.

 • Oldebroek Centrum Fase 2

  De gemeente Oldebroek wil de woonfunctie en voorzieningen in de dorpskern van Oldebroek verder versterken. Hiervoor is het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 opgesteld.

 • Klimaatbestendig centrumgebied Wezep

  Het centrumgebied van Wezep wordt aangepakt. Het gebied rondom het Meidoornplein wordt klimaatbestendig heringericht zodat het geschikt is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. We zorgen voor een duurzame inrichting waarbij het regenwater goed kan worden opgevangen. Dit doen we graag samen met de inwoners van deze wijk.

 • Ontwikkeling bedrijvenpark H2O

  Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

 • Grondgebruik

  De gemeente is in december 2020 gestart met het project Grondgebruik. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners op een goede manier voor beide partijen regelen.

 • Lelystad Airport

  Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Inmiddels wordt in de samenleving over nut en noodzaak van deze ‘overloop’ genuanceerder gedacht. Het Ministerie geeft aan te streven naar een opening in november 2021.

 • Versneld Wonen

  De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Oldebroek loopt de vraag op. Daarom zijn we gestart met het project Versneld Wonen. Hierbij kijken we samen met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en ontwikkelaars naar mogelijkheden om versneld woningen te realiseren.

 • Buurtmidden Wezep

  Buurtmidden is het gebied in Wezep-Noord dat ongeveer ligt tussen de Noordsingel en de Bulten. Een deel wordt op dit moment niet gebruikt. Voor dit gebied en de directe omgeving zijn er veel projecten in ontwikkeling. Via deze pagina leest u meer over alles wat speelt in Buurtmidden.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  De gemeente Oldebroek wil een gemeente zijn die veilig, bereikbaar en leefbaar is. Daarom stellen we een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) op. Het huidige verkeersbeleid komt uit 2005 en is daarom niet meer actueel. Welke verkeersmaatregelen hebben we nodig en hoe moeten de straten en wegen er uitzien?