Buurtmidden Wezep

Buurtmidden is het gebied in Wezep-Noord dat ongeveer ligt tussen de Noordsingel en de Bulten. Een deel wordt op dit moment niet gebruikt. Voor dit gebied en de directe omgeving zijn er veel projecten in voorbereiding. Via deze pagina leest u meer over alle ontwikkelingen in Buurtmidden.

Informatiemarkt Buurtmidden op 28 juni 

Op woensdag 28 juni tussen 19:00 en 21:00 uur (vrije inloop) is er een informatiemarkt in MFC de Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. De markt bestaat uit een aantal standjes over de ontwikkelingen die spelen in Buurtmidden. Zo presenteert CBS de Rank hun nieuwbouw en maken zij deel uit met de Uilenhorst, Agnieten College en kinderopvang van het ontwikkeling Onderwijs en Kind Campus. De plannen voor de herinrichting van de schoolterreinen en het tussengebied worden gepresenteerd. Daarnaast is de woningbouw Buurskamp en seniorenwoningen Singelhof aanwezig om de ontwikkelingen voor de nieuwbouw te laten zien. De wijkraad Wezep Noord gaat graag met u in gesprek. Deze informatiemarkt is een mooi moment om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van die ontwikkeling. Wees welkom!

Betrokkenheid in het gebied

De wijkraad Wezep-Noord wordt door de dorpscontactambtenaar geïnformeerd. De klankbordgroep van CBS De Rank wordt door hun projectleider op de hoogte gehouden. Omwonenden, buurtgenoten en andere geïnteresseerden kunnen deze pagina volgen en worden via de sociale media of het Gemeentenieuws geïnformeerd. In de loop van 2023 organiseren we een informatiemarkt om iedereen bij te praten en u een indruk te geven over alle projecten. Hiervoor ontvangen direct omwonenden een uitnodiging per post. Deze uitnodiging wordt ook via het gemeentenieuws en onze sociale media breed gedeeld.

De projecten

De onderstaande projecten spelen er in en rond het gebied Buurtmidden:

  • Nieuwbouw CBS De Rank tegenover het Agnieten College. Dit maakt deel uit van ontwikkeling Onderwijs en Kind Campus met De Uilenhorst en Agnieten College.
  • Campus tussen de scholen in groene omgeving (tussengebied), zodat leerlingen en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Dit in combinatie met (her)inrichting schoolterrein CBS De Rank, De Uilenhorst en Agnieten college.
  • Ontsluiting en bereikbaarheid/parkeersituatie van de drie scholen en de omgeving wordt nader onderzocht. Dit in combinatie met de bereikbaarheid van fiets- en wandelpaden.
  • Beweeg- en ontmoetingsplekken worden ontwikkeld. Bewegen, ontmoeten en spelen staat centraal.
  • Woningbouw Buurskamp wordt gerealiseerd. Dit ligt eigenlijk buiten Buurtmidden, maar de voorzieningen voor voetgangers en fietsers moeten goed aansluiten op bestaande en nieuw te ontwikkelen voorzieningen in het gebied.
  • Bouw seniorenwoningen locatie Buurtmidden (Singelhof). Dit is naast nieuwbouw CBS De Rank.
  • Versneld wonen: inventarisatie van woonbehoefte en mogelijkheden.
  • Communicatie met de (directe) omgeving.

Eerdere ontwikkelingen: beweegroutes

In oktober 2022 zijn er door Goed Bezig Oldebroek, een aantal partners en de gemeente Oldebroek twee routes (her)ontwikkeld die door Buurtmidden lopen:

  • De bestaande looproute van 6,5 km door Wezep is aangepakt door Atletiekvereniging De Gemzen.
  • De nieuwe QR-FIT beweegroute Wezep heeft in Buurtmidden 10 tussenstops. Bij zo’n tussenstop scant u met uw telefoon de QR-code. Vervolgens wordt er een oefening getoond, deze wisselt elke 24 uur. Iedereen kan op eigen niveau meedoen: beginner, gemiddeld en gevorderd. Dus ga op pad met uw telefoon!

Vragen

Neem bij vragen contact op met projectleider Wilbert van Riemsdijk, via WvanRiemsdijk@oldebroek.nl.