Buurtmidden Wezep

Buurtmidden is het gebied in Wezep-Noord dat ongeveer ligt tussen de Noordsingel en de Bulten. Een deel wordt op dit moment niet gebruikt. Voor dit gebied en de directe omgeving zijn er veel projecten in ontwikkeling. Via deze pagina leest u meer over alles wat speelt in Buurtmidden.

Ruime belangstelling voor informatiemarkt op 28 juni

Op woensdagavond 28 juni 2023 bezochten zo’n 100 belangstellenden de informatiemarkt Buurtmidden in MFC De Brinkhof in Wezep. Een mooie opkomst met goede discussies en geanimeerde gesprekken. De markt bestond uit diverse standjes, waar veel te zien was over de ontwikkelingen die spelen in het gebied.

Voor belangstellenden was de informatiemarkt een mooi moment om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van alle ontwikkelingen. Ook met wethouder Liesbeth Vos-van de Weg werd uitgebreid gesproken. Er was veel te zien over de ontwikkelingen in het gebied, wat leidde tot goede discussies en geanimeerde gesprekken met betrokken inwoners.

CBS de Rank presenteerde hun nieuwbouw en zij maken ook deel uit van de ontwikkeling ‘Onderwijs en Kind Campus’ samen met de Uilenhorst, het Agnieten College en de kinderopvang. De plannen voor de herinrichting van de schoolterreinen en het tussengebied werden gepresenteerd. Daarnaast waren de Buurskamp en seniorenwoningen Singelhof aanwezig om de ontwikkelingen voor hun nieuwbouw te laten zien. De wijkraad Wezep-Noord wisselde ook van gedachten met veel belangstellenden.

Betrokkenheid in het gebied

De wijkraad Wezep-Noord wordt door de dorpscontactambtenaar geïnformeerd. De klankbordgroep van CBS De Rank wordt door hun projectleider op de hoogte gehouden. Omwonenden, buurtgenoten en andere geïnteresseerden kunnen deze pagina volgen en worden via de sociale media of het Gemeentenieuws geïnformeerd. Op 28 juni 2023 organiseerden we een informatiemarkt om iedereen bij te praten en u een indruk te geven van alle projecten. Hiervoor ontvingen direct omwonenden een uitnodiging per post. Deze uitnodiging is ook breed gedeeld via het gemeentenieuws en onze sociale media.

De ontwikkelingen

De onderstaande projecten spelen er in en rond het gebied Buurtmidden:

  • Nieuwbouw CBS De Rank tegenover het Agnieten College. Dit maakt deel uit van ontwikkeling Onderwijs en Kind Campus met De Uilenhorst en Agnieten College.
  • Campus tussen de scholen in groene omgeving (tussengebied), zodat leerlingen en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Dit in combinatie met (her)inrichting schoolterrein CBS De Rank, De Uilenhorst en Agnieten college.
  • Ontsluiting en bereikbaarheid/parkeersituatie van de drie scholen en de omgeving wordt nader onderzocht. Dit in combinatie met de bereikbaarheid van fiets- en wandelpaden.
  • Beweeg- en ontmoetingsplekken worden ontwikkeld. Bewegen, ontmoeten en spelen staat centraal.
  • Woningbouw Buurskamp wordt gerealiseerd. Dit ligt eigenlijk buiten Buurtmidden, maar de voorzieningen voor voetgangers en fietsers moeten goed aansluiten op bestaande en nieuw te ontwikkelen voorzieningen in het gebied.
  • Bouw seniorenwoningen locatie Buurtmidden (Singelhof). Dit is naast nieuwbouw CBS De Rank.
  • Versneld wonen: inventarisatie van woonbehoefte en mogelijkheden.
  • Communicatie met de (directe) omgeving.

Eerdere ontwikkelingen: beweegroutes

In oktober 2022 zijn er door Goed Bezig Oldebroek, een aantal partners en de gemeente Oldebroek twee routes (her)ontwikkeld die door Buurtmidden lopen:

  • De bestaande looproute van 6,5 km door Wezep is aangepakt door Atletiekvereniging De Gemzen.
  • De nieuwe QR-FIT beweegroute Wezep heeft in Buurtmidden 10 tussenstops. Bij zo’n tussenstop scant u met uw telefoon de QR-code. Vervolgens wordt er een oefening getoond, deze wisselt elke 24 uur. Iedereen kan op eigen niveau meedoen: beginner, gemiddeld en gevorderd. Dus ga op pad met uw telefoon!

Vragen

Neem bij vragen contact op met projectleider Wilbert van Riemsdijk, via WvanRiemsdijk@oldebroek.nl.