Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Voor Oldebroek is de ontwikkeling van Lelystad Airport van belang.

Luchthavenbesluit

Op 31 maart 2015 is het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht geworden. Hierin staan de vliegroutes die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van dit vliegveld. De hiervoor benodigde procedures zijn in 2014 doorlopen. De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben tegen dit besluit een gezamenlijke zienswijze (pdf, 3,6mb) ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze zienswijze heeft niet geleid tot gewijzigde aankomst- en vertrekroutes. Deze routes liggen daarom in het luchthavenbesluit vast.

Geluidsmetingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft het Rijk toegezegd dat ze een hinderbelevingsonderzoek gaan doen. Deze metingen worden alleen in Flevoland uitgevoerd. In de gemeenteraad van Elburg is een motie aangenomen om zelf geluidsmetingen te verrichten. Het college van Oldebroek heeft de gemeenteraad van Oldebroek voorgesteld om deze aanpak te volgen. Hiervoor hebben wij inmiddels een deskundig onderzoeksbureau ingeschakeld. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2018 te starten met de metingen. In beide gemeenten houden we hierover in november een informatieavond.

Aansluitroutes hogere luchtruim

De nieuwe vliegroutes voor de uitbreiding van Lelystad Airport moeten aansluiten op de ‘snelwegen’ in het hogere luchtruim. Op 26 juni 2017 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over een ontwerp voor deze aansluitroutes. Het voorstel van de staatssecretaris hield in dat de vliegtuigen voor een langere tijd op een lage vlieghoogte boven de Veluwe vliegen, waardoor ook vliegveld Teuge rechtstreeks in zijn bestaan wordt bedreigd.

Alternatieve vliegroute

Naar aanleiding hiervan kwamen Luchthaven Teuge en andere partijen op 25 augustus 2017 met een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport. De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben staatssecretaris Sharon Dijksma gevraagd deze route te beoordelen op haalbaarheid en realiteitswaarde. Het voorgestelde alternatief voor vliegveld Teuge zou voor Oldebroek en Elburg gunstig hebben uitgepakt. Die route liep ten westen van Nunspeet, richting het zuiden. Inmiddels is de staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat de alternatieve route die op 25 augustus 2017 is gepresenteerd niet haalbaar is. Daardoor verandert er voor de gemeenten Oldebroek en Elburg dus wettelijk gezien niets. Wel heeft de staatssecretaris aangegeven dat het in de praktijk mogelijk is om hoger over de Veluwe te vliegen.

Brief aan Tweede Kamer

Overvliegende vliegtuigen zijn altijd te horen. In hoeverre dit overlast geeft, is afhankelijk van de vlieghoogte, het dalen of stijgen, de weersgesteldheid en de persoonlijke beleving. Wel is duidelijk dat hoe hoger de routes zijn, hoe minder geluidsoverlast ervaren wordt. Daarom zoeken wij hiervoor zoveel mogelijk de samenwerking met andere gemeenten en met de provincie Gelderland. Onlangs heeft de provincie Gelderland samen met verschillende gemeenten, waaronder Elburg en Oldebroek, de Tweede Kamer een brief gestuurd met haar visie op de ontwikkelingen. In deze brief staat onder andere: “De huidige vlieghoogtes zijn wat ons betreft boven grote delen van de Veluwe nog te laag, gelet op de hinder op de grond voor inwoners en natuur. We vragen een verdere verhoging waar dit mogelijk is. We zijn er niet van overtuigd dat de herindeling van het luchtruim niet sneller kan worden opgepakt. We vragen hiervoor meer urgentie en afspraken over inzet en actie.“

Tweede Kamer in Den Haag

Op 20 september 2017 heeft de Commissie I&M van de Tweede Kamer over deze nieuwe aansluitroutes boven de Veluwe gesproken. Veel Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gekozen routes en het uitblijven van het herzien van het luchtruim.

Herziening van het luchtruim

Om op Lelystad meer dan 10.000 vliegbewegingen in te passen, wordt nu gewerkt aan de herinrichting van het luchtruim. Deze herinrichting biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Herinrichting van het luchtruim zal voor de toekomst ook ruimte moeten bieden om de aansluitroutes voor Lelystad Airport optimaler (bijvoorbeeld hoger) in te passen. Luchtruimgebruikers en provincies worden de komende jaren nauw bij dit ontwerpproces betrokken.

Praat mee over de vliegroutes

Het Ministerie I&M wil graag de mening van inwoners over de ontwerp aansluitroutes van Lelystad Airport weten. Zij hebben een website opgezet waar u tot 2 november 2017 uw stem kunt laten horen. De routes waar het om gaat kunt u hier bekijken:

Wilt u uw mening kwijt over de vliegroutes? Maakt u zich zorgen? Geef dan uw mening via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reageren/. De gemeente Oldebroek heeft ook gereageerd op de internetconsultatie. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Oldebroek wijst aansluitroutes Lelystad Airport af bij internetconsultatie'.

Waar kunt u met vragen of klachten terecht?

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.alderstafellelystad.nlwww.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht