Lelystad Airport

Schiphol heeft bijna haar maximale groei bereikt, terwijl de vraag naar vluchten blijft toenemen. Daarom besloot het kabinet in 2008 dat de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op moeten vangen. Voor Oldebroek is de ontwikkeling van Lelystad Airport van belang.

Luchthavenbesluit

Op 31 maart 2015 is het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht geworden. Hierin staan de vliegroutes die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van dit vliegveld. De hiervoor benodigde procedures zijn in 2014 doorlopen. De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben tegen dit besluit een gezamenlijke zienswijze (pdf, 3,6mb) ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze zienswijze heeft niet geleid tot gewijzigde aankomst- en vertrekroutes. Deze routes liggen daarom in het luchthavenbesluit vast.

Geluidsmetingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft het Rijk toegezegd dat ze een hinderbelevingsonderzoek gaan doen. Deze metingen worden alleen in Flevoland uitgevoerd. In de gemeenteraad van Elburg is een motie aangenomen om zelf geluidsmetingen te verrichten. Het college van Oldebroek heeft de gemeenteraad van Oldebroek voorgesteld om deze aanpak te volgen. Hiervoor hebben wij inmiddels een deskundig onderzoeksbureau ingeschakeld.

In 2018 start Sensornet, het bedrijf dat de metingen gaat uitvoeren, met metingen om de geluidshinder van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport in kaart te brengen. Bij de uitvoering hebben wij uw hulp nodig. We zoeken nog naar mensen die hun (platte) dak beschikbaar willen stellen voor deze geluidsmetingen. Woont u in Wezep, Noordeinde of Hattemerbroek en wilt u wel een geluidsmeter bij uw huis? Neem dan contact met ons op!

Aansluitroutes hogere luchtruim

De nieuwe vliegroutes voor de uitbreiding van Lelystad Airport moeten aansluiten op de ‘snelwegen’ in het hogere luchtruim. Op 26 juni 2017 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over een ontwerp voor deze aansluitroutes. Het voorstel van de staatssecretaris hield in dat de vliegtuigen voor een langere tijd op een lage vlieghoogte boven de Veluwe vliegen, waardoor ook vliegveld Teuge rechtstreeks in zijn bestaan wordt bedreigd.

Alternatieve vliegroute

Naar aanleiding hiervan kwamen Luchthaven Teuge en andere partijen op 25 augustus 2017 met een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport. De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben staatssecretaris Sharon Dijksma gevraagd deze route te beoordelen op haalbaarheid en realiteitswaarde. Het voorgestelde alternatief voor vliegveld Teuge zou voor Oldebroek en Elburg gunstig hebben uitgepakt. Die route liep ten westen van Nunspeet, richting het zuiden. Inmiddels is de staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat de alternatieve route die op 25 augustus 2017 is gepresenteerd niet haalbaar is. Daardoor verandert er voor de gemeenten Oldebroek en Elburg dus wettelijk gezien niets. Wel heeft de staatssecretaris aangegeven dat het in de praktijk mogelijk is om hoger over de Veluwe te vliegen.

Brief aan Tweede Kamer

Overvliegende vliegtuigen zijn altijd te horen. In hoeverre dit overlast geeft, is afhankelijk van de vlieghoogte, het dalen of stijgen, de weersgesteldheid en de persoonlijke beleving. Wel is duidelijk dat hoe hoger de routes zijn, hoe minder geluidsoverlast ervaren wordt. Daarom zoeken wij hiervoor zoveel mogelijk de samenwerking met andere gemeenten en met de provincie Gelderland. Onlangs heeft de provincie Gelderland samen met verschillende gemeenten, waaronder Elburg en Oldebroek, de Tweede Kamer een brief gestuurd met haar visie op de ontwikkelingen. In deze brief staat onder andere: “De huidige vlieghoogtes zijn wat ons betreft boven grote delen van de Veluwe nog te laag, gelet op de hinder op de grond voor inwoners en natuur. We vragen een verdere verhoging waar dit mogelijk is. We zijn er niet van overtuigd dat de herindeling van het luchtruim niet sneller kan worden opgepakt. We vragen hiervoor meer urgentie en afspraken over inzet en actie.“

Tweede Kamer in Den Haag

Op 20 september 2017 heeft de Commissie I&M van de Tweede Kamer over deze nieuwe aansluitroutes boven de Veluwe gesproken. Veel Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gekozen routes en het uitblijven van het herzien van het luchtruim.

Op 19 december 2017 heeft de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad Airport. Het kabinet blijft erbij dat Lelystad Airport vluchten overneemt van het overvolle Schiphol. In een debat met de Tweede Kamer zei minister Van Nieuwenhuizen dat het de bedoeling is dat dat per 1 april 2019 gebeurt.

Provincie Gelderland dringt aan op een snelle start herindeling luchtruim. De minister heeft hiervoor haar plan van aanpak aan de Kamer gepresenteerd. Een belangrijk aspect hierbij is hoe er gehoor wordt gegeven aan het Gelders geluid rondom herindeling luchtruim. Ook hierin vinden we het belangrijk onze gezamenlijke inspanning, als belanghebbenden, voort te blijven zetten.

Herziening van het luchtruim

Om op Lelystad meer dan 10.000 vliegbewegingen in te passen, wordt nu gewerkt aan de herinrichting van het luchtruim. Deze herinrichting biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Herinrichting van het luchtruim zal voor de toekomst ook ruimte moeten bieden om de aansluitroutes voor Lelystad Airport optimaler (bijvoorbeeld hoger) in te passen. Luchtruimgebruikers en provincies worden de komende jaren nauw bij dit ontwerpproces betrokken.

Internetconsultatie

Het Ministerie I&M vroeg de mening van inwoners over de ontwerp aansluitroutes van Lelystad Airport. Zij hebben een website opgezet waar inwoners tot 2 november 2017 hun stem konden laten horen. De routes waar het om gaat kunt u hier bekijken:

De gemeente Oldebroek heeft ook gereageerd op de internetconsultatie. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Oldebroek wijst aansluitroutes Lelystad Airport af bij internetconsultatie'. Inwoners van onze gemeente hebben ook massaal gereageerd op deze internetconsultatie. Dit kunt u lezen in het openbaar verslag van de internetconsultatie (pdf, 200kb) van het ministerie.

Waar kunt u met vragen of klachten terecht?

Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt met vragen of klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Meer informatie

Informatie over Lelystad Airport kunt u verder vinden op www.alderstafellelystad.nlwww.lelystadairport.nl en www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht