Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op de A28

Provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28.

Met de komst van de nieuwe aansluiting wordt de kern van Wezep ontlast van vrachtverkeer, hierdoor wordt de verkeerssituatie veiliger. Ook wordt de aansluiting met het bedrijventerrein H2O geoptimaliseerd. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van de woonkern Wezep en de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O.

Werkzaamheden voor nieuwe aansluiting

Op maandag 17 juli 2023 zijn de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark H2O op de A28 een nieuwe fase ingegaan.

Afsluiting Voskuilerdijk

Vanaf 17 juli 2023 is de Voskuilerdijk afgesloten voor alle weggebruikers. Tijdens de afsluiting worden doorgaand verkeer en fietsers omgeleid via de Middeldijk.

Rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat

Vanaf maandag 4 september is de rotonde Rondweg/Duurzaamheidsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook wordt dan de kruising Voskuilerdijk/Duurzaamheidsstraat afgesloten en aangepast. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rondweg, Zuiderzeestraatweg en Duurzaamheidsstraat. Dit staat ter plaatse met borden aangegeven. Fietsers worden langs het werk geleid.

Wat betekent dit?

Tijdens de verschillende afsluitingen gelden omleidingsroutes. Om de duur van de afsluiting en omleiding van het viaduct Voskuilerdijk zo kort mogelijk te houden, geeft de aannemer prioriteit aan de bouw van het nieuwe viaduct. Naar verwachting kunnen fietsers eind 2023 weer gebruik maken van een fietsverbinding over het nieuwe viaduct. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf eind april 2024 gebruik maken van het nieuwe viaduct. Deze planning is nog wel afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de weersomstandigheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning? Op de website van de Provincie Gelderland vindt u meer informatie.