Nieuwe wijk Oldebroek West 3

Binnenkort gaan we aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe wijk Oldebroek West 3. Deze nieuwe woonwijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg.

We zijn op zoek naar enthousiaste inwoners uit de kern Oldebroek die willen meedenken over drie mogelijke ‘ontwikkelrichtingen’.

Waar komt de nieuwe woonwijk?

Oldebroek West 3 komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg. Zie onderstaande luchtfoto.

Wijk Oldebroek West 3 luchtfoto

Met welke vragen gaan we aan de slag?

Voor Oldebroek West 3 denken we met elkaar over:

  • Op welke plekken we in de wijk gaan bouwen
  • Voor welke toekomstige bewoners / doelgroepen we gaan bouwen
  • Welke woon thema’s / sferen passen
  • Hoe we de wegen / infrastructuur inrichten
  • Hoe we de wijk het beste landschappelijk inpassen
  • Hoe we zorgen dat de nieuwe wijk qua verkeer goed aansluit bij het bestaande dorp en de wijk Oldebroek West
  • Welke duurzaamheidsthema’s passen bij deze aardgasloze wijk (zongericht bouwen, energieleverend etc.)

Aan de slag met een ontwerpteam

Als eerste stap gaan we met een ontwerpteam aan de slag. Daarvoor zoeken we dus enthousiaste inwoners. Onder leiding van een interne en externe projectleider gaat het team aan de slag met bovenstaande vragen. In het ontwerpteam sluiten een architectenbureau, een lid van het Oldebroeks Buurtbelang en een aantal medewerkers van de gemeente aan. Natuurlijk betrekken we ook samenwerkingspartners zoals het Waterschap, nutsbedrijven en provincie Gelderland.

Bijeenkomsten ontwerpteam

De online startbijeenkomst is op dinsdag 6 april 2021 van 19.30 - 21.00 uur. Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van kennismaken en wat wij als ontwerpteam van elkaar verwachten. Vervolgens gaan we in ongeveer drie ontwerpsessies om de twee weken aan de slag.

Planning & besluitvorming

We werken toe naar drie ontwikkelrichtingen rond eind april / begin mei 2021. De drie ontwerprichtingen leggen we eerst voor aan inwoners van Oldebroek. Daarna bieden we het college en de gemeenteraad in juni een voorkeursmodel aan, ter goedkeuring. Als de gemeenteraad akkoord is, werken we het voorkeursmodel uit tot een stedenbouwkundig plan. Dat willen we na de zomer weer voorleggen aan de inwoners van Oldebroek en vervolgens aan het college en de gemeenteraad.

Denkt u met ons mee?

We zijn op zoek naar ongeveer 4-5 enthousiaste meedenkers. Wilt u meedenken? Geef u dan uiterlijk maandag 29 maart 2021 op met een korte motivatie. Bij een overmaat aan belangstelling maken we een selectie van deelnemers. Daarbij kijken we naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de Oldebroekse samenleving.

Aanmelden ontwerpteam

Meer weten?

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met oldebroekwest3@oldebroek.nl of telefoonnummer 0525 63 82 00.