Nieuwe wijk Oldebroek West 3

Er zijn 3 ontwikkelrichtingen voor de nieuwbouwwijk Oldebroek West 3. Een enthousiast ontwerpteam van inwoners, stedenbouwkundigen, gemeente en samenwerkingspartners werkte daar samen aan. Graag horen we nu van inwoners wat hun voorkeur is.

Daarnaast stellen we graag een aantal vragen. Bekijkt u de richtingen op onze digitale inforuimte en doet u mee aan de online enquête?

Naar de digitale inforuimte Hier vindt u ook de enquête.

Waar komt de nieuwe woonwijk?

Oldebroek West 3 komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg.

Oldebroek West 3 ontwikkelt zich

Vanwege de druk op de woningmarkt versnellen we de woningbouw in onze gemeente. Een van de speerpunten is het bouwen voor de Oldebroekers. De woonwijk Oldebroek West 2 zit in de afrondende fase zit. We werken nu aan een breed gedragen ontwerp voor de nieuwe woonwijk Oldebroek West 3 (voor 1 december 2021).

Het ontwerpteam ging aan de slag

In 3 sessies werkte het enthousiaste ontwerpteam aan drie ontwikkelrichtingen. Het team bestaat uit 5 inwoners, een vertegenwoordiger van Oldebroeks Buurtbelang, vakinhoudelijke medewerkers van de gemeente en stedenbouwkundig bureau BügelHajema. Natuurlijk zijn ook samenwerkingspartners zoals het Waterschap, nutsbedrijven en provincie Gelderland betrokken.

Digitale inforuimte & online enquête

Van dinsdag 1 juni t/m maandag 14 juni kunt op de digitale inforuimte ontwikkelrichtingen bekijken en een enquête invullen. Op woensdag 16 juni presenteert het ontwerpteam de ontwikkelrichtingen én de uitkomst van deze enquête aan de gemeenteraad van Oldebroek.

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten of beschikt u niet over digitale middelen? Neem dan gerust contact op via ons telefoonnummer 0525 63 82 of mail naar oldebroekwest3@oldebroek.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met oldebroekwest3@oldebroek.nl of telefoonnummer 0525 63 82 00.