Oldebroek Centrum Fase 2

De gemeente Oldebroek wil de woonfunctie en voorzieningen in de dorpskern van Oldebroek verder versterken. Hiervoor is het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 opgesteld.

Hierin geeft de gemeente richting aan een aantal ontwikkelingen in dit centrum zoals de verplaatsing van de brandweerkazerne, een gezondheidscentrum en (zorg)woningen op de locatie van de Regenboogschool. 

Aanleiding

Het planproces voor Oldebroek Centrum Fase 2 begon in 2017. Na een raadsgesprek op 30 januari 2018 met bewoners en participanten werd een ruimtelijke richting gekozen voor de tweede fase van het centrum. De plannen voor uitbreiding van het centrum en de verbetering van de openbare ruimte werden positief ontvangen. Als gevolg van deze bijeenkomst is een stedenbouwkundig model ontwikkeld. Dit model bepaalt de invulling van verschillende delen van het gebied, met als uitgangspunten: het verbeteren van de verbinding tussen het gemeentehuis en de Lambertuskerk, het zichtbaar maken van de beek door middel van een waterpartij op het plein en het vergroenen van de openbare ruimte.

In de tussentijd zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerde ondernemers en ontwikkelpartijen. Er zijn studies uitgevoerd naar mogelijke locaties voor bedrijven die zich naar het nieuwe centrum verplaatsen. Bovendien is de verplaatsing van de bestaande brandweerkazerne naar de nieuwe locatie langs de Zuiderzeestraatweg in gang gezet. De bouw van een nieuwe Regenboogschool is inmiddels in volle gang. Daarnaast is de ambitie om in dit plangebied een gezamenlijk gezondheidscentrum te realiseren.

Versterking verblijfsfunctie

We streven ernaar om het economisch centrum aantrekkelijker te maken, zodat de dorpskern versterkt wordt, het voorzieningenniveau behouden blijft en de stedenbouwkundige kwaliteit verbetert. Momenteel ontbreekt er echter een hoogwaardige verblijfsfunctie in het bestaande centrum. Ons doel is om de verblijfsfunctie te versterken door middel van betere verblijfsruimtes en nieuwe voorzieningen, zoals horecagelegenheden.

Ontwikkelkader

Om de voortgang erin te houden, wil de gemeente een ontwikkelkader per locatie opstellen om de gemeentelijke grondposities vervolgens in ontwikkeling te kunnen brengen. De volgende locaties worden gezien als deelgebieden:

  • Locatie 1: de Brink
  • Locatie 2: Voormalige SPAR locatie
  • Locatie 3: Van Asseltsweg 3-7
  • Locatie 4: Brandweerkazerne
  • Locatie 5: LHNO
  • Locatie 6: Regenboogschool

Op onderstaande kaart ziet u de 6 deelgebieden in Oldebroek centrum. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Kaart met de 6 deelgebieden in Oldebroek centrum

Hoe de kaders per deelgebied zijn opgesteld is te lezen in het Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2. Dit document is een ruimtelijke uitwerking voor de ontwikkeling van het centrum van Oldebroek. In tegenstelling tot wat in de brief vermeld staat, kunt u het Ontwikkelkader niet downloaden maar opvragen per mail via OldebroekCentrum@oldebroek.nl.

Informatieavond op 27 februari 2024

Met het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 wil de gemeente richting geven aan een aantal ontwikkelingen in de dorpskern van Oldebroek zoals de brandweerkazerne, een gezondheidscentrum en (zorg)woningen op de locatie van de Regenboogschool. Met het stimuleren van een breed programma van wonen en voorzieningen wil de gemeente het centrum in Oldebroek verder versterken. Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond met een plenaire toelichting op de plannen en ruimte voor vragen stellen. 

  • Datum: 27 februari 2024
  • Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
  • Locatie: Gemeentehuis Oldebroek, Raadhuisplein 1, Oldebroek

Wat kunt u verwachten?

Op deze informatievond geven wij eerst een plenaire toelichting op het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 en de verschillende deelgebieden daarbinnen. Daarna zijn betrokken collega’s beschikbaar om (meer) details over het Ontwikkelkader met u te delen en vragen te beantwoorden.