Ontwikkeling bedrijvenpark H2O

Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Meer informatie over het bedrijvenpark H2O vindt u op www.bedrijvenparkh2o.nl.

Vernieuwd Perspectief

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. De krediet/bankencrisis die van 2007 tot 2011 duurde, heeft ervoor gezorgd dat de plannen bijgesteld moesten worden. Daarom hebben de gemeenteraden in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er een kortere aanrijroute vanaf de A28 komt. In opdracht van provincie Gelderland wordt hier inmiddels hard aan gewerkt.

Leefbaarheid Hattemerbroek

De ontwikkelingen op het bedrijvenpark H2O hebben invloed op het wonen en leven van de inwoners van Hattemerbroek. Bij het aanpassen van de plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met hun woon- en leefomgeving. Daarom heeft de gemeente een stuk grond terug gekocht van H2O van zo’n 3,3 hectare. Hiermee willen we voorkomen dat mensen in en om Hattemerbroek last krijgen van zwaardere bedrijven die zich mogelijk op H2O gaan vestigen. Deze terug gekochte gronden zijn inmiddels uitgegeven en worden of zijn ontwikkeld. Voor dit deel van het bedrijvenpark, gelegen aan de Hattemerbroekse kant, blijft het huidige bestemmingsplan van kracht.

Verplaatsen op- en afritten Wezep/H2O van A28

Voor de nieuwe aansluiting op de A28 zijn verschillende opties bekeken. De gemeenteraad heeft in januari 2014 gekozen voor het verplaatsen van de op- en afritten in de richting van de Voskuilerdijk (richting Zwolle). Op de plek van de huidige op- en afritten blijft de Zuiderzeestraatweg onder de A28 door in tact. Voor verkeer tussen Wezep en Oldebroek verandert hier dus niets. Een nieuwe parallelweg aan de Oldebroekse zijde van de A28, vanaf de huidige carpoolplaats bij de Zuiderzeestraatweg richting de nieuwe op- en afritten, is straks de verbinding voor verkeer vanuit Oldebroek van en naar de A28. De carpoolplaats op de huidige plek komt te vervallen. Er wordt door de gemeente een nieuwe carpoolplaats gerealiseerd bij de nieuwe entreelocatie naast de nieuwe op- en afrit aan de kant van Wezep en het H2O-terrein. Meer informatie over het verplaatsen van de op- en afritten bij Wezep leest u op de website van de Provincie.

Meer informatie over bedrijvenpark H2O

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bram Horst, Accountmanager Ondernemers via tel. 06 10 35 78 20 of per e-mail: bhorst@oldebroek.nl.