Ontwikkeling bedrijvenpark H2O

Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Meer informatie over het bedrijvenpark H2O vindt u op www.bedrijvenparkh2o.nl.

Vernieuwd Perspectief

Oorspronkelijk was het bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er een kortere aanrijroute vanaf de A28 komt. Daarom werkt de gemeente Oldebroek aan een plan voor het verplaatsen van de op- en afritten van de A28 bij Wezep. Om dit mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast.

Leefbaarheid Hattemerbroek

De ontwikkelingen op het bedrijvenpark H2O hebben de meeste invloed op inwoners uit Hattemerbroek. Bij het aanpassen van de plannen is daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met de woon- en leefomgeving in Hattemerbroek. De gemeente Oldebroek wil voorkomen dat mensen in en om Hattemerbroek last krijgen van zwaardere bedrijven die zich mogelijk op H2O gaan vestigen. Daarom koopt de gemeente een stuk grond terug van zo’n 3,3 hectare. Voor dit deel van het bedrijvenpark, gelegen aan de Hattemerbroekse kant, blijft het huidige bestemmingsplan van kracht. Hier is het dus niet mogelijk om zwaardere of hogere bedrijven te vestigen.

Verplaatsen op- en afritten A28

Voor de nieuwe aansluiting op de A28 zijn verschillende opties bekeken. De gemeenteraad heeft in januari 2014 gekozen voor het verplaatsen van de op- en afritten in de richting van de Voskuilerdijk (richting Zwolle). Op de plek van de huidige op- en afritten blijft de Zuiderzeestraatweg in tact. Voor verkeer tussen Wezep en Oldebroek verandert er eigenlijk niets. Een parallelweg, van de Zuiderzeestraatweg richting de nieuwe op- en afritten, loopt aan de Oldebroekse kant van de A28, in het verlengde van de carpoolplaats. Voor de carpoolplaats zoeken we een nieuwe plaats, net als voor de openbare vrachtwagenparkeerplaats. Deze vrachtwagenparkeerplaats ligt aan de Wezepse kant van de A28, precies waar een nieuwe afrit moet komen. Bekijk hieronder de schets van de nieuwe situatie.

Schets nieuwe situatie op- en afrit A28 Wezep

Overleg en contact

De gemeente heeft gesproken met verschillende personen en groepen over het proces rondom de keuze voor aansluiting op de A28. Denk daarbij aan direct aanwonenden, (bezorgde) ondernemers, de twee betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de drie ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Met een aantal groepen is nog steeds, meer of minder frequent, overleg.

De plannen voor het verplaatsen van de op- en afritten van de A28 zijn ook besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van de A28 en de provincie van de Zuiderzeestraatweg. Het huidige plan heeft de goedkeuring van Rijkswaterstaat.

Meer informatie over bedrijvenpark H2O

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 of per e-mail: gemeente@oldebroek.nl.