Wethouder Ben Engberts (SGP)

Ben Engberts is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Ben Engberts

Portefeuille

 • Planologie
 • Wonen / volkshuisvesting
 • Financiën
 • Monumenten
 • Milieu
 • Toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Implementatie Omgevingswet
 • Bedrijventerreinen / Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
 • Verkeer
 • Beheer openbare ruimte
 • Grondbedrijf
 • Duurzaamheid/afval/water
 • Dienstverlening
 • Project Hart van Oosterwolde
 • Project De Brink
 • Haalbaarheidsonderzoek WHC (exclusief contacten met sport)

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur ODNV (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Inclusief Groep (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Vitens (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Alliander (onbezoldigd)