Wethouder Ben Engberts (SGP)

Ben Engberts is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Ben Engberts

Portefeuille

 • Programma Vitaal Platteland
 • Financiën
 • Beheer openbare ruimte
 • Bedrijfsvoering / ICT
 • Invoering Omgevingswet
 • Vergunningen, toezicht en handhaving ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Geluidhinder A28
 • Grondbedrijf en grondpolitiek

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst Veluwe (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Inclusief Groep (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Vitens (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Alliander (onbezoldigd)