Wethouder Ben Engberts (SGP)

Ben Engberts is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Ben Engberts

Portefeuille

  • Planologie
  • Wonen / volkshuisvesting
  • Financiën
  • Monumenten
  • Milieu
  • Toezicht en handhaving
  • Bedrijfsvoering
  • Implementatie Omgevingswet
  • Bedrijventerreinen / Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Nevenfuncties

Geen.