Huldiging kunst en cultuur prestaties

In de gemeente Oldebroek zijn veel verenigingen actief op het gebied van kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld aan muziek- of toneelverenigingen, koren en verenigingen voor beeldende kunst. Het college van B&W wil verenigingen die in de prijzen vallen graag kunnen huldigen.

Daarom zijn een aantal uitgangspunten voor de huldiging van een kunst- of cultuurvereniging opgesteld. Deze uitgangspunten en soorten huldigingen staan hieronder beschreven.

Uitgangspunten

 • Initiatief voor uitnodiging ligt bij de kunst- of cultuurvereniging.
 • Prestaties op minimaal provinciaal niveau.
 • Voor groepsprestaties gelden alleen kampioenschappen of concoursen van standaardteams.

Soorten huldigingen

Er zijn verschillende soorten huldigingen waarvoor een persoon of groep in aanmerking kan komen.

Huldiging door B&W in gemeentehuis + erepenning Oldebroek + trofee

 • Minimaal behalen eerste plaats op een wereldkampioenschap of wereldconcours door een individu of een groep.

Huldiging door B&W in gemeentehuis + trofee

 • Minimaal behalen eerste plaats op een Nederlands (of internationaal) kampioenschap.
 • Kampioenschap/concours door een individu of een groep.

Huldiging door vereniging met uitnodiging aan B&W zonder trofee

 • Kampioenschappen/concoursen individu of groep tot landelijk niveau.

Felicitatiebrief namens B&W

 • Overige medaillewinnaars individuele kampioenschappen/concoursen vanaf provinciaal niveau.
 • Bijzondere individuele of groepsprestaties jeugd en mensen met een beperking, zonder kampioenschap/concours.

Verzoek huldiging

Bent u van mening dat iemand of een groep in aanmerking komt voor een huldiging? Dan kunt u een verzoek indienen voor een huldiging door:

 • een e-mail te sturen naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van ‘Huldiging kunst en cultuur’;
 • beschrijf in de e-mail waarvoor u een huldiging aanvraagt en waarom u vindt dat de persoon, of groep in aanmerking komt voor een huldiging.