Koninklijke onderscheiding (lintje)

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor inwoners die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving. De kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving.

Als u een persoon kent die als vrijwilliger actief is binnen een vereniging, onderneming of organisatie en u vindt dat deze persoon voor zijn inzet gewaardeerd moet worden, dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het is niet mogelijk om een Koninklijke onderscheiding voor uzelf aan te vragen.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

 1. tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in april, de laatste werkdag voor Koningsdag;
 2. bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet gebeuren in de gemeente waar de persoon woont. Het is dus niet van belang waar en in welke gemeente de vrijwilligersactiviteiten plaatsvinden.
 • Het moet gaan om een persoon die minimaal 15 à 20 jaar als vrijwilliger actief is.
 • De activiteiten moeten zonder onderbreking hebben plaatsgevonden.
 • De activiteiten moeten ten dienste komen van de samenleving.
 • Het moet duidelijk zijn hoeveel tijd er aan een activiteit is besteed, minimaal 6 tot 8 uur per week.
 • De persoon mag voor deze activiteit geen vergoeding ontvangen.
 • De persoon moet van onbesproken gedrag zijn (de gemeente is verplicht dit op te vragen bij politie en justitie).
 • De tijd tussen het beëindigen van de activiteit en de aanvraag mag niet meer dan één jaar zijn.
 • Een voordracht voor de Lintjesregen moet vóór 1 juli ingediend zijn. Dit is voor de lintjesregen in april van het jaar daarop. Voor tussentijdse voordrachten door het jaar heen (bij bijzondere gelegenheid) geldt een indieningstermijn van 6 maanden.

De kring van degenen die op de hoogte zijn van de aanvraag moet zo klein mogelijk gehouden worden. De persoon voor wie de aanvraag wordt gedaan mag uiteraard nooit op de hoogte zijn van de aanvraag. Postuum (na iemands overlijden) een lintje aanvragen is niet mogelijk.

Wat moet u doen?

 • Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem eerst contact op met de gemeente in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en wat u moet doen.
 • Voor het voordragen kunt u het voorstelformulier van www.lintjes.nl gebruiken. U kunt het voorstelformulier digitaal invullen via www.lintjes.nl/voordragen. Wilt u het verzoek liever niet online invullen en versturen? Stuur dan een e-mail naar kabinet@oldebroek.nl of bel 0525 63 82 00.

Wat levert u vervolgens aan?

 • Het ingevulde aanvraagformulier.
 • Een brief waarin u, als aanvrager, de aanvraag motiveert.
 • Minimaal drie ondersteunende brieven (ondertekend). De ondersteuners moeten in eigen woorden aangeven waarom ook zij vinden dat de betreffende persoon voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt.
 • Een werkgeversverklaring van geen bezwaar wanneer de persoon die u voordraagt nog in loondienst is of onlangs gepensioneerd.

Het is belangrijk dat u als aanvrager voldoende maatschappelijk draagvlak krijgt voor uw voordracht. Dit betekent dat u ondersteuners moet vinden. Bijvoorbeeld besturen van verenigingen waar de betreffende persoon actief is geweest. Deze moeten een ondertekende brief schrijven, liefst op eigen briefpapier. Een e-mail voldoet niet. Een ondersteuningsbrief verduidelijkt en complementeert de aanvraag, doordat de bijzondere verdiensten van de voorgedragen persoon worden onderbouwd. Familieleden of buren kunnen ook een ondersteuningsbrief schrijven. Hoe meer ondersteuners, hoe beter.

Wat is de procedure?

De burgemeester ontvangt de voordracht. De burgemeester maakt er een advies bij en stuurt alles door naar de Commissaris van de Koning. Ook die geeft een advies en stuurt het door naar het betreffende ministerie. Bij een positief besluit van de minister, legt die het voor aan Zijne Majesteit de Koning.

Hoe lang duurt het?

 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid (Lintjesregen), dient de aanvraag vóór 1 juli van het jaar daaraan voorafgaand bij de gemeente te worden ingediend.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere gelegenheid (door het jaar heen), dient de aanvraag zes maanden voor de beoogde datum uitreiking bij de gemeente te worden ingediend.

Bent u het niet eens met het besluit?

Indien een aanvraag door de Koning (lees minister) wordt afgewezen, is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.lintjes.nl. Of neem contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Mailen kan ook naar kabinet@oldebroek.nl.