Koninklijke onderscheiding (lintje)

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor inwoners die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving. De kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving.

Als u een persoon kent die als vrijwilliger actief is binnen een vereniging, onderneming of organisatie en u vindt dat deze persoon voor zijn inzet gewaardeerd moet worden, dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het is niet mogelijk om een Koninklijke onderscheiding voor uzelf aan te vragen.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

 1. tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag;
 2. bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding moet gebeuren in de gemeente waar de persoon woont. Het is dus niet van belang waar en in welke gemeente de vrijwilligersactiviteiten plaatsvinden.
 • Het moet gaan om een persoon die minimaal 15 à 20 jaar als vrijwilliger actief is.
 • De activiteiten moeten zonder onderbreking hebben plaatsgevonden.
 • De activiteiten moeten ten dienste komen van de samenleving.
 • Het moet duidelijk zijn hoeveel tijd er aan een activiteit is besteed.
 • De persoon mag voor deze activiteit geen vergoeding ontvangen.
 • De persoon moet van onbesproken gedrag zijn. (Deze gegevens moet de gemeente verplicht opvragen bij politie en justitie.)
 • De tijd tussen het beëindigen van de activiteit en de aanvraag mag niet meer dan één jaar zijn.
 • Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag moet vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de gemeente zijn ingediend.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere gelegenheid (door het jaar heen), moet de aanvraag zes maanden vóór de beoogde datum van uitreiking bij de gemeente te worden ingediend.

Wat moet u doen?

 • Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem eerst contact op met de gemeente in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan.
 • Vervolgens kunt u alle gegevens verzamelen en het voorstelformulier invullen. De procedure kan pas in gang worden gezet, nadat u een volledig ingevuld aanvraagformulier bij de gemeente Oldebroek heeft ingediend. U kunt het voorstelformulier digitaal invullen op www.lintjes.nl. Of u kunt schriftelijk het voorstelformulier (pdf, 2,1mb) invullen. Het ingevulde voorstelformulier stuurt u per e-mail naar kabinet@oldebroek.nl of per post naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
 • Naast het aanvraagformulier moeten ook minimaal drie ondersteunende brieven (ondertekend) worden ingediend. De ondersteuner moet in eigen woorden aangeven waarom ook zij vinden dat de betreffende persoon voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zou moeten komen.

Hoe lang duurt het?

 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid (Lintjesregen), dient de aanvraag vóór 1 juli van het jaar daaraan voorafgaand bij de gemeente te worden ingediend.
 • Voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding bij bijzondere gelegenheid (door het jaar heen), dient de aanvraag zes maanden voor de beoogde datum uitreiking bij de gemeente te worden ingediend.

Bent u het niet eens met het besluit?

Indien een aanvraag door de Koning (lees minister) wordt afgewezen, is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.lintjes.nl. Of neem contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Mailen kan ook naar kabinet@oldebroek.nl.