Beveiligd e-mailen

De gemeente Oldebroek gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we een speciaal programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Dit programma heet Zivver.

Zivver is een programma voor bestandsuitwisseling. Wij bieden u de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Vertrouwelijke gegevens kunt u versleuteld per e-mail naar ons versturen.

Start veilig bericht

Als geadresseerde van de mail kunt u gebruik maken van: gemeente@oldebroek.nl.

Hoe werkt Zivver?

Met Zivver kunt u eenvoudig versleutelde mails verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Wilt u meer weten over hoe u Zivver gebruikt? Kijk dan naar één van de volgende filmpjes.

Met Zivver kunt u zo nodig bestanden tot 5 Gb via e-mail uitwisselen met de gemeente. Wij vragen u om de bestanden zonder wachtwoord te versturen.

Door middel van automatische meldingen worden u (de verzender) en wij (de ontvanger) op de hoogte gehouden van de status van de verzending.

Let op: Als u de door u gestuurde e-mails ook zelf wilt bewaren, kunt u uw eigen e-mailadres opnemen bij de ontvangers.

Geen online diensten en USB-sticks meer

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. U kunt nu alleen nog via Zivver bestanden met ons uitwisselen. Ook USB-sticks zijn niet meer toegestaan. Reden hiervoor is dat wij de veiligheid van uw bestanden en ons eigen netwerk niet kunnen garanderen met deze online diensten en USB-sticks.