Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt.

De kiesgerechtigde ondertekent hiervoor een formulier op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring is mogelijk van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober 2023. Kiezers kunnen zonder afspraak een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis.

Wie mag ondersteuningsverklaringen tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.