Manifestatie organiseren, kennisgeving (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Bij deze aanvraag/melding moet u één of meerdere bijlagen meesturen. Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u de documenten bijvoegen.

  • Situatietekening terrein met directe omgeving
  • Situatietekening route met verkeersplan