Nadeelcompensatie aanvragen (digitaal)

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult, omdat u maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. U voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

Bijlagen

  • Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak of huurovereenkomst of pachtovereenkomst of eventueel contract economische overdracht.
  • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvraag ondersteunen.
  • Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden.

Let op: alle bijlagen die aan dit formulier worden toegevoegd mogen bij elkaar niet groter zijn dan 10MB.