Onbebouwde percelen, vragenformulier

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven over een perceel grond dat u in eigendom heeft. Wij hebben uw informatie nodig om te bepalen of de grond onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling valt. Is dit niet het geval, dan ontvangt u hiervoor jaarlijks een WOZ-beschikking en een aanslagbiljet.

Meerdere percelen

Dit formulier kunt u invullen per perceelnummer. Wanneer in de brief meerdere perceelnummers worden genoemd, vragen wij u, nadat u op de verzendknop van dit ingevulde formulier heeft geklikt, om het formulier opnieuw in te vullen, maar dan voor een volgende perceelnummer.