Toekomstbestendig Wonen Lening VvE aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een Toekomstbestendig Wonen Lening aan. U kunt in de maatregelenlijst zien welke maatregelen in aanmerking komen voor de lening.

Bijlagen

Bij deze aanvraag moet u onderstaande bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult.

  • Kopie van offerte(s) van te treffen maatregelen. Uit de offerte(s), begroting en kostenonderbouwing blijkt duidelijk dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening.
  • Kopie van benodigde omgevingsvergunning (indien van toepassing).