Verkeersbesluit aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Bij deze aanvraag moet u een situatieschets van het verkeerscirculatieplan (schaal 1:100) meesturen. Zorg dat u deze bijlage digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u dit document bijvoegen.

Op de situatieschets moet in elk geval vermeld staan:

  • Vluchtroute(s)
  • Route van hulpdiensten
  • Parkeerterreinen
  • Dranghekken
  • Afsluiting van straten / parkeerterreinen