Gevonden en verloren voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Doe dan een melding bij de gemeente via www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u ook zelf kijken of uw voorwerp al is gevonden.

Gevonden of verloren voorwerp melden

Verloren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Als u uw paspoort of identiteitskaart verloren bent dan moet u de vermissing doorgeven aan de gemeente via het formulier Vermissing reisdocument. Als u uw rijbewijs verloren bent dan moet u de vermissing doorgeven bij het RDW. Hierna kunt u een nieuw document aanvragen.

Bewaren gevonden voorwerp

Gevonden voorwerpen kunt u zelf bewaren of afleveren op het gemeentehuis. De gemeente bewaart het voorwerp zolang als het nodig is. Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan geldt een bewaartermijn van tenminste 1 jaar. De gemeente stuurt u een bericht als de eigenaar zich meldt of wanneer de bewaartermijn is vervallen. Heeft niemand zich gemeld als eigenaar, dan wordt u in principe eigenaar van het voorwerp.

Gevonden identiteitsbewijs inleveren

Wanneer u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart heeft gevonden, bent u verplicht deze bij de gemeente in te leveren. Het is namelijk staatseigendom en mag niet thuis worden bewaard.

Gevonden fietsen

Wanneer u een fiets heeft gevonden, kunt u deze afgeven bij de gemeentewerf, Amperestraat 13 in Wezep.

Aangifte bij politie of niet?

Diefstal is en blijft een politiezaak. In geval van diefstal van uw eigendommen moet u naar het politiebureau om daar een proces-verbaal van vermissing te laten opmaken. Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verloren of gestolen? U hoeft niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt dan ook direct een nieuw document aanvragen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 of e-mail gemeente@oldebroek.nl