Meldpunt ondermijning

Onder ondermijning verstaan we heel veel verschillende criminele activiteiten. We spreken van ondermijning wanneer de ’onderwereld’ misbruik maakt van (faciliteiten van) de bovenwereld.

Ondermijnende criminaliteit is lang niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de inwoners en bedrijven in de gemeente. Bijvoorbeeld verloedering op straat, verwaarlozing van panden, drugshandel, fraude en witwaspraktijken. Dit kan tot enorme problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaarlijke situaties die ontstaan door een hennepkwekerij.

Ervaart u in uw buurt overlast door drugsgebruik? Of signaleert u verdachte activiteiten in uw wijk? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Als u wilt kunt u de melding anoniem doen.

Ondermijning melden

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij gebruiken uw melding om een beeld te vormen van de aard en omvang van ondermijning in de gemeente. Maar dat niet alleen. Uw melding wordt altijd gedeeld met onze samenwerkingspartners, zoals politie. Waar nodig worden gerichte acties ingezet vanuit de gemeente.