Milieuklacht melden

Ervaart u overlast van bedrijven? Bijvoorbeeld stank- of geluidsoverlast, bodem- of luchtverontreiniging of klachten over bouwwerkzaamheden of evenementen? U kunt de milieuklacht melden bij de gemeente of bij het Provincieloket.

Melden bij gemeente

U kunt de milieuklacht melden bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Dit nummer kunt u ook buiten kantooruren bellen. Bij het keuzemenu kiest u dan voor optie 5: klachten omtrent geluid, milieu en evenementen.

Melden bij Milieuklacht Gelderland

Het is ook mogelijk om uw milieuklacht digitaal te melden bij Milieuklacht Gelderland of de klacht telefonisch door te geven via tel. 026 377 18 00.

Acute geluidsoverlast

Wilt u acute overlast van geluid melden waarbij politie-inzet noodzakelijk is? Neem dan contact op met de meldkamer van de politie via tel. 0900 88 44.