Afvalcontainers en milieupas

Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijze deksel voor het restafval, een container met een groene deksel voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval en etensresten (GFTe) en een container met een blauwe deksel voor oud papier en karton. Ook heeft elk huishouden een milieupas. De milieupas heeft u nodig als u afval aanbiedt op de milieustraat of gebruikmaakt van ondergrondse containers.

Aanbiedregels container

  • Bied uw container voor 07.30 uur aan op de dag van inzameling.
  • Zet de container met de wielen van de weg af. Bied de container met die van uw buren twee-aan-twee naast elkaar aan met een tussenruimte van ongeveer een stoeptegel.
  • Plaats de containers niet achter elkaar.
  • Uw container mag maximaal 80kg wegen. Afval op of naast de container wordt niet meegenomen.
  • De deksel van de container moet gesloten zijn.
  • Plaats de container vrij van obstakels zoals bomen, auto's, paaltjes, verkeersborden etc.
  • Bied uw container binnen het eigen inzamelgebied aan en slechts één keer per inzamelronde.
  • Gooi geen grote harde materialen in de container.

Voorkom vastzittend afval

  • Stamp het afval niet aan. Hierdoor komt het afval onderin vast te zitten, waardoor de container niet of slechts gedeeltelijk geleegd kan worden.
  • Leg bij vorst een krant op de bodem en steek de zijkanten los met bijvoorbeeld een schep om te voorkomen dat uw container niet (geheel) geleegd wordt.

Biedt u uw container toch aan met vastzittend afval en wordt deze niet (helemaal) geleegd? Dan betaalt u - als het de restafvalcontainer betreft - wel de kosten van het legen.

Leging afvalcontainers

Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén ondergrondse verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren.

Is uw afvalcontainer niet geleegd? Neem dan contact op met Aconov.

Vermissing afvalcontainer

Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. U kunt de vermissing online melden bij Aconov of telefonisch via 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container.

Beschadigde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

Nieuwe milieupas

Per huishouden heeft u één milieupas, deze hoort bij uw woning. Bent u uw pas kwijt of is deze kapot? Dan kunt u een nieuwe milieupas aanvragen bij Aconov. U krijgt zo snel als mogelijk een nieuwe pas.

Extra container aanvragen

Per perceel kunt u maximaal één extra container voor GFTe-afval en één extra container voor restafval aanvragen. Een extra afvalcontainer kost per jaar € 50,00 per container. Daarnaast betaalt u € 8,00 per aanbieding van de restafvalcontainer. De container kunt u online aanvragen bij Aconov of telefonisch 0800 222 41 11.