Belasting betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

Op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, de jaarlijkse betaling voor onderhoudsrechten van begraafplaatsen en reclamebelasting. Dit kunt u via automatische incasso betalen of via een eigen betaalopdracht aan de bank. 

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, stuurt de gemeente niet eerst een herinnering, maar ontvangt u een aanmaning en moet u invorderingskosten en mogelijk rente betalen. Neem voor een betalingsregeling contact op met de gemeente, tel. 0525 63 82 00.

Betaling via automatische incasso

Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld. Een totaalbedrag van de aanslag(en) van meer dan € 100,00 wordt in tien gelijke, maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Bedragen tot € 10,00 worden in één termijn afgeschreven en bedragen van € 10,00 tot en met € 100,00  in twee termijnen. Als er geen of onvoldoende saldo op uw rekening staat, kunnen wij het termijnbedrag niet afschrijven. Ook als uw bankrekening geblokkeerd is of uw bankrekeningnummer gewijzigd is, zonder dat u dit aan de gemeente hebt doorgegeven, kunnen wij geen termijnbedrag afschrijven. Gebeurt dit vaker dan twee keer, dan vervalt de automatische incasso. De gemeente stelt u hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Machtiging automatische incasso afgeven

Wilt u de gemeentelijke belastingen per automatische incasso betalen? Op het aanslagbiljet staat een QR-code om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Of u haalt de machtigingskaart af bij de infobalie in het gemeentehuis. U kunt de gemeente ook machtigen via onderstaand online formulier.

Automatische incasso aanvragen met DigiD

Na ontvangst van de machtigingskaart of aanvraag wordt het openstaande bedrag in termijnen van uw betaalrekening afgeschreven. Een afgegeven machtiging is geldig voor onbepaalde tijd en kunt u altijd opzeggen.

Wijzigen bankrekeningnummer automatische incasso

U kunt een wijziging van het bankrekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven via onderstaand formulier.

Bankrekeningnummer automatische incasso wijzigen met DigiD

Heeft u geen DigiD of wilt u de wijziging liever schriftelijk doorgeven? Dan kunt u een formulier opvragen via tel. 0525 63 82 00.

Verwerking wijziging

  • Geeft u de wijziging vóór de 15e van de maand doorgeeft, dan wordt de automatische incasso in dezelfde maand uitgevoerd van uw nieuwe IBAN.
  • Geeft u de wijziging op of na de 15e van de maand door, dan wordt de automatische incasso in die maand uitgevoerd van uw oude IBAN en vanaf de volgende maand van uw nieuwe IBAN. 
  • Hebt u aangegeven dat de wijziging in een volgende maand moet ingaan, dan wordt de automatische incasso in die maand voor het eerst van uw nieuwe IBAN uitgevoerd.

Betaling via eigen betaalopdracht

Als u niet heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld. U kunt dan betalen via de QR-code op het aanslagbiljet met iDEAL via een eigen betaalopdracht aan de bank. Vergeet dan niet het aanslagnummer, zoals vermeld op het aanslagbiljet, te vermelden. Dit is van belang om foutieve verwerking van uw betaling te voorkomen. 

Bij een eigen betaalopdracht moet u de aanslag(en) in maximaal twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening en de tweede termijn twee maanden later. Op iedere vervaldag moet ten minste de helft van het totaal verschuldigde bedrag zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente. Bedragen onder € 10,00 moeten in één termijn betaald worden, binnen één maand na dagtekening. Let op: bij betaling via de QR-code betaalt u het hele aanslagbedrag in één keer.

Betalingsregeling

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling. Neem hiervoor contact op met de gemeente, tel. 0525 63 82 00.

Te laat betalen: aanmaning en invorderingskosten

U ontvangt een aanmaning als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. De kosten voor een aanmaning zijn voor uw rekening. Een aanmaning kost € 9,00 voor belastingbedragen lager dan € 454,00 en € 19,00 voor bedragen vanaf € 454,00. Als u na een aanmaning niet (volledig) betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Ook de kosten van een dwangbevel zijn voor eigen rekening. De kosten voor een dwangbevel zijn minimaal € 49,00. Deze invorderingskosten zijn wettelijk vastgelegd.

Te laat betalen: rente

U betaalt invorderingsrente als u de gemeentelijke belastingen te laat betaalt. Ook als u (een gedeelte van) de betaling met toestemming van de gemeente hebt uitgesteld omdat u bezwaar hebt aangetekend, moet u alsnog rente betalen als uw bezwaar wordt afgewezen. U ontvangt daarvoor een rentebeschikking. Hebt u uw aanslag betaald en wordt uw bezwaar geaccepteerd, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.