Bezwaar tegen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen, vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen.

Dit kan via het contactformulier Belastingen. Wij proberen u binnen 5 werkdagen terug te bellen. Let op: het contactformulier is geen bezwaarschrift. U kunt ook bellen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, dan passen we dat aan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Bezwaar indienen

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet digitaal of schriftelijk bezwaar indienen. Het is niet toegestaan om bezwaar te maken via e-mail. U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Let er wel op dat uw bezwaar aan de vermelde eisen voldoet.

Eisen bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet in elk geval staan:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening (datum) van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer;
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • de datum en uw handtekening (als u online bezwaar maakt, is uw DigiD de handtekening).

In uw bezwaar kunt u vragen om vóór de uitspraak op het bezwaarschrift te worden gehoord. 

Bezwaar en betaling

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. In het bezwaarschrift kunt u verzoeken om uitstel van betaling voor de aanslag waartegen u bezwaar maakt. U moet dan wel het bestreden bedrag of de berekening daarvan in het bezwaarschrift vermelden. U kunt uitstel van betaling krijgen voor het bestreden bedrag, totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als uw bezwaarschrift gegrond is en het aanslagbedrag wordt verminderd, krijgt u het teveel betaalde bedrag terugbetaald. Als het bezwaar ongegrond is en de betalingstermijn is inmiddels verstreken, kan het zijn dat u rente bent verschuldigd. Daarover krijgt u dan afzonderlijk bericht.

Gevolg aanpassen WOZ-waarde

Een aanpassing van de WOZ-waarde heeft ook aanpassing van de aanslag(en) OZB tot gevolg. Een gewijzigde WOZ-waarde geeft de gemeente door aan de Rijksbelastingdienst en het Waterschap.

Termijn en beroep

Het streven van de gemeente is om bezwaarschriften binnen maximaal 6 maanden te beantwoorden. Lukt dat niet, dan krijgt u tijdig bericht over de verwachte afhandeltermijn. Tegen het antwoord op uw bezwaarschrift kunt u eventueel in beroep gaan. Informatie daarover staat in de uitspraak op het bezwaarschrift.

Is bezwaar maken gratis?

Zelf bezwaar maken is altijd gratis en kunt u gemakkelijk zelf doen. Bekijk de animatievideo over bezwaar maken voor een korte uitleg. Als u een partij inschakelt om u te helpen, zogenaamde No Cure No Pay bureaus, dan moet de gemeente een proceskostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit bedrag maakt de gemeente aan u als inwoner over. U moet dit bedrag vervolgens zelf betalen aan het No Cure No Pay bureau. De inzet van een No Cure No Pay bureau kost de gemeente, en uiteindelijk u, meer geld. De gemeente adviseert u graag over een bezwaarschrift, waarmee u een vergelijkbaar resultaat bereikt. Zo beperken we samen de kosten.

Wijziging regeling proceskostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2024 is de regeling voor de vergoeding van de proceskosten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is:

  • De vergoeding wordt uitsluitend uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van u als inwoner. Dit betekent dat u dit bedrag daarna moet betalen aan het No Cure No Pay bureau.