Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit is mogelijk voor de riool- en afvalstoffenheffing. Voor aangevraagde extra containers is geen kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Wij ontvangen uw aanvraag voor kwijtschelding graag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagbiljet. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt totdat de gemeente op uw aanvraag heeft beslist.

Automatische kwijtschelding

Hebt u al eerder kwijtschelding gekregen van de gemeentelijke belastingen? Dan is het mogelijk om voor het daaropvolgende jaar automatisch kwijtschelding te krijgen. Kruis op het aanvraagformulier aan dat u de gemeente toestemming geeft om uw gegevens geautomatiseerd te laten controleren. De gemeente vergelijkt uw gegevens dan met die van de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zijn uw gegevens en omstandigheden niet veranderd? Dan krijgt u automatisch kwijtschelding.

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding, dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

 • Kwijtschelding wordt verleend bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm. Daarbij houden we ook rekening met eventuele bezittingen, schulden of vermogen.
 • In geval van een meerpersoonshuishouden wordt het normbedrag voor kwijtschelding verlaagd, omdat de woonkosten kunnen worden gedeeld.

Bijzonderheden

Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgt u niet automatisch kwijtschelding van waterschapsbelasting. Kwijtschelding voor waterschapsbelasting vraagt u aan bij het waterschap (GBLT) via www.gblt.nl/kwijtschelding

Aanvraag

U kunt kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen online aanvragen bij de gemeente.

Vraag online kwijtschelding belastingen en heffingen aan Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk kwijtschelding van belastingen en/of heffingen (pdf, 495kb) aanvragen. Deze print u uit, waarna u het kunt invullen. U moet deze vervolgens ondertekenen en opsturen naar de gemeente.

Afspraak

We kunnen u eventueel helpen bij het invullen. Hiervoor maakt u van tevoren online een afspraak. Of telefonisch via tel. 0525 63 82 00. Let er op dat u alle benodigde gegevens meeneemt als u naar het gemeentehuis komt.

Aanpak

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Kopie saldo laatste 3 afschriften bank- of girorekening
 • Indien van toepassing kopie saldo laatste 3 afschriften spaarrekening
 • Kopie maandelijkse inkomen
 • Kopie maandelijks te ontvangen heffingskorting
 • Kopie maandelijks te betalen huur
 • Kopie maandelijks te ontvangen huurtoeslag
 • Kopie maandelijks af te lossen schuld
 • Kopie maandelijks te betalen ziektekostenverzekering
 • Kopie maandelijks te ontvangen zorgtoeslag

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen. 

Uitgelicht