Herstelactie Buitengebied 2007

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 besloten om de bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 te gaan herstellen door een maximum aantal woningen op te nemen.

Ook heeft de gemeenteraad besloten om na een overgangstermijn van minimaal één jaar een aanvullende bouwregel op te nemen waarin wordt bepaald dat per bestemmingsvlak niet meer dan 2 woningen gebouwd mogen worden, tenzij op de huidige verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 anders is aangegeven.

Doel van het besluit

De aanleiding voor het beleidsvoornemen is dat er binnen de bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6 onbedoeld geen maximum aantal woningen is opgenomen. Met de voorgestelde aanvullende bouwregel worden de bouwmogelijkheden op de betreffende percelen weer in overeenstemming gebracht met de beleidslijn en bedoeling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft besloten:

  • te bevestigen dat het wenselijk is dat binnen de bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 een maximum aantal woningen wordt opgenomen;
  • binnen de bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 na een overgangstermijn van minimaal één jaar een aanvullende bouwregel op te nemen waarin wordt bepaald dat per bestemmingsvlak niet meer dan 2 woningen gebouwd mogen worden, tenzij op de huidige verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 anders is aangegeven en
  • het opnemen van de onder 2 genoemde aanvullende bouwregel te regelen in één (paraplu)herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007.

Inzien stukken

Het raadsbesluit van 12 december 2019 ligt met ingang vanaf vrijdag 27 december 2019 voor een periode van ten minste 12 maanden ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Of bekijk online het raadsbesluit (pdf, 454kb).

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Tegen het raadsbesluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.