Ruimtelijke plannen

Informatie over bestemmingsplannen in de gemeente Oldebroek. Alle bestemmingsplannen van de gemeente Oldebroek vallen onder het Omgevingsplan.

 • Omgevingsvisie Oldebroek

  De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het gaat niet alleen om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit en het milieu.

 • Omgevingsplan

  U wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Of u mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Oldebroek.

 • Bestemmingsplan

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast.

 • Bestemmingsplannen in procedure

  Hier ziet u alle bestemmingsplannen die in ontwikkeling zijn en in welke fase het plan zich bevindt.

 • Geldende bestemmingsplannen

  Hier ziet u alle geldende (onherroepelijke) bestemmingsplannen.

 • Herstelactie Buitengebied 2007

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 december 2019 besloten om de bestemmingen Wonen - 5 en Wonen - 6 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 te gaan herstellen door een maximum aantal woningen op te nemen.

 • Voorbereidingsbesluit

  Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied en/of locatie wordt voorbereid.