Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied en/of locatie wordt voorbereid.

Een voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat, gedurende de geldigheid van het besluit, in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van het bestemmingsplan zouden kunnen tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen een voorbereidingsbesluit.

Genomen voorbereidingsbesluiten

Hieronder ziet u een overzicht van de voorbereidingsbesluiten in de gemeente Oldebroek.

Voorbereidingsbesluit Wezep, Stationsweg 17-19