Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen bij de afdeling Burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Aangifte door uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer. Wij voegen uw gegevens zo snel mogelijk toe, zodat u alsnog online aangifte kunt doen. U ontvangt een mail als uw gegevens zijn toegevoegd.

Overlijdensaangifte met eHerkenning

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Meenemen

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie door de officier van justitie.
 • Als uitstel van begrafenis/crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts.
 • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
 • Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.
 • Geld: u betaalt het uittreksel van de overlijdensakte bij de aangifte, bij voorkeur met pin.

Wat u moet weten

 • De gemeente registreert het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.
 • Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Uitstel begrafenis of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel aan bij de gemeente via tel. 0525 63 82 00. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig. Toestemming voor uitstel van een begrafenis of crematie kost € 7,30.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als uw kind in de gemeente Oldebroek is geboren, maakt u hiervoor een afspraak via tel. 0525 63 82 00. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind op Rijksoverheid.nl.

Overlijden in het buitenland

Het melden van overlijden van een inwoner van de gemeente Oldebroek in het buitenland doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Toestemming ontleding lichaam

Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.

Rijksbelastingen

Wanneer een naaste overlijdt is er vaak veel te regelen. Ook met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/nabestaanden en vul de checklist nabestaanden in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. Nabestaanden kunnen ook gratis de Belastingtelefoon bellen voor hulp op (0800) 235 8354.

Gemeentelijke belastingen

Het is voldoende dat de uitvaartverzorger of uzelf het overlijden doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Indien nodig krijgt u automatisch bericht over de gevolgen voor de gemeentelijke belastingen door het overlijden.