Echtscheiding of geregistreerd partnerschap beëindigen

Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden of uw partnerschap beëindigd? Bij een echtscheiding moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente worden ingeleverd waar uw huwelijk is gesloten. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moet dit binnen 3 maanden worden ingeleverd bij de gemeente waar het partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

Kosten

  • Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is gratis.
  • Een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk kost € 16,60.

Aanpak

  • U kunt uw huwelijk of partnerschap laten ontbinden. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Heeft u een geregistreerd partnerschap en geen kinderen? Dan kunt u ook een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris.
  • De advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank. Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten.
  • De rechter doet een uitspraak. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking.
  • De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is.
  • Dezelfde procedure geldt voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Achternaam veranderen

Gebruikte u de achternaam van uw partner en wilt u dit veranderen? Lees meer over uw achternaam veranderen op de pagina Andere achternaam gebruiken.

Meer informatie

  • Rechtwijzer.nl biedt tips, hulpmiddelen en adviezen om zelf (samen met de partner) een scheiding te regelen. Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Rijksoverheid.nl geeft meer informatie over scheiden.