Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene op een andere plek laten begraven of alsnog laten cremeren? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester verleent de vergunning.

Een vergunning wordt niet zomaar verleend. Het op- en herbegraven en/of cremeren moet plaatsvinden binnen 2 maanden na de teraardebestelling of nadat de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. De kosten die met het op- en herbegraven en/of cremeren samenhangen komen voor rekening van de aanvrager.

Voorwaarden

Alleen de grafeigenaar kan een vergunning aanvragen. De grafeigenaar kan hiervoor opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer. 

Kosten

Een vergunning voor herbegraven of alsnog cremeren kost € 45,19.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.