Registratie levenloos geboren kindje

Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Met deze registratie wordt uw kindje zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw levenloos geboren kindje.

Verzoek registratie levenloos geboren kind met DigiD

U kunt ook schriftelijk een Verzoek registratie levenloos geboren kind (pdf, 364kb) indienen.

Voorwaarden

  • Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Op het moment van de geboorte van uw kindje stond u ingeschreven in Nederland.
  • U heeft na 1 oktober 1994 in Nederland ingeschreven gestaan.
  • U beschikt over een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij binnen 4 weken een besluit.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl kunt u aan de hand van een aantal vragen zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kindje te registreren in de basisregistratie personen.