Tegemoetkoming leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. In sommige gevallen kunt u als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi.

Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen (pdf, 570kb).

Voorwaarden

U kunt een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer aanvragen als de leerling:

 • vanwege een handicap of de afstand niet zelfstandig van en naar school kan reizen;
 • meer dan 4 km moet reizen vanaf het huisadres naar de voor hem/haar dichtstbijzijnde toegankelijke school.

In de verordening leerlingenvervoer en de Uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Geen vergoeding

U ontvangt geen vergoeding leerlingenvervoer voor:

 • vervoer tussen school en gymnastieklokaal of zwembad
 • vervoer voor medische behandelingen, (school)arts, (school)tandarts etc.
 • vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, naar verenigingen etc.
 • vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of naschoolse opvang
 • vervoer naar school in de schoolvakanties

Eigen bijdrage

Gaat de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 458,- per leerling per jaar. Het drempelbedrag vervalt als het geregistreerde inkomen (verzamelinkomen) in 2020 minder was dan € 27.900,-. U kunt dit aantonen door een inkomensverklaring mee te sturen.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. In een aantal situaties kan de gemeente deze periode met vier weken verlengen. U krijgt schriftelijk bericht van het besluit van de gemeente.

Meer informatie en doorgeven van wijzigingen

Voor meer informatie over:

 • aanvragen van leerlingenvervoer,
 • de afgegeven beschikkingen,
 • vergoedingsmogelijkheden,

kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 of via leerlingenvervoer@oldebroek.nl. Wanneer u wijzigingen wilt doorgeven (adres, schoolgegevens, route etc.), ontvangen wij dit het liefst via: leerlingenvervoer@oldebroek.nl.

Aanvullende informatie, vragen en klachten over het vervoer

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door ViaVé reizen. Heeft u vragen over het vervoer zélf, dan kan uw vraag gesteld worden bij ViaVé. Het gaat dan onder andere om vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het ophalen en wegbrengen van uw kind. ViaVé is voor vragen bereikbaar op telefoonnummer 088-655 77 05 of via groepsvervoer@viave.nl. Voor klachten over het vervoer zélf, kunt u contact opnemen met ViaVé. Dit kan via:

 • Het invullen van een digitaal formulier: Contact - WELKOM BIJ VIAVÉ
 • Telefoonnummer: 0525-688688
 • Brief: Antwoordnummer 272 8070 VK Elburg t.a.v. Beheerbureau ViaVé