Tegemoetkoming leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. In sommige gevallen kunt u als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi.

Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen (pdf, 190kb).

Voorwaarden

U kunt een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer aanvragen als de leerling:

 • vanwege een handicap of de afstand niet zelfstandig van en naar school kan reizen;
 • meer dan 4 km moet reizen vanaf het huisadres naar de voor hem/haar dichtstbijzijnde toegankelijke school.

In de verordening leerlingenvervoer en de Uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Geen vergoeding

U ontvangt geen vergoeding leerlingenvervoer voor:

 • vervoer tussen school en gymnastieklokaal of zwembad
 • vervoer voor medische behandelingen, (school)arts, (school)tandarts etc.
 • vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, naar verenigingen etc.
 • vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of naschoolse opvang
 • vervoer naar school in de schoolvakanties

Aanpak

Bij uw aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Toelaatbaarheidsverklaring van de Commissie van Onderzoek
 • Vervoersadvies van de school (pdf, 538kb)
 • Als uw geregistreerde inkomen in 2022 minder was dan € 29.700,-: inkomensverklaring over het peiljaar 2022. 
 • Als u een tegemoetkoming aanvraagt voor aangepast vervoer: bewijsstuk dat openbaar vervoer ontbreekt of bewijsstukken als de reistijd met 50% of meer teruggebracht kan worden. 
 • Als u nog een andere vergoeding krijgt voor leerlingenvervoer: bewijsstuk van de hoogte van de vergoeding.

Eigen bijdrage

Gaat de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 595,- per leerling per jaar. Het drempelbedrag vervalt als het geregistreerde inkomen (verzamelinkomen) in 2022 minder was dan € 29.700,-. 

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. In een aantal situaties kan de gemeente deze periode met vier weken verlengen. U krijgt schriftelijk bericht van het besluit van de gemeente.

Meer informatie en doorgeven van wijzigingen

U kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 of via leerlingenvervoer@oldebroek.nl als u meer wilt weten over:

 • aanvragen van leerlingenvervoer
 • de afgegeven beschikkingen
 • vergoedingsmogelijkheden

Wanneer u wijzigingen wilt doorgeven (adres, schoolgegevens, route etc.), ontvangen wij dit graag via: leerlingenvervoer@oldebroek.nl.

Aanvullende informatie, vragen en klachten over het vervoer

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door ViaVé reizen. Heeft u vragen over het vervoer zelf, dan kunt u uw vraag stellen aan ViaVé. Het gaat dan onder andere om vragen over de routes van het leerlingenvervoer, de chauffeurs of over het ophalen en wegbrengen van uw kind. ViaVé is voor vragen bereikbaar op tel. 088 655 77 05 of via groepsvervoer@viave.nl. Voor klachten over het vervoer kunt u ook contact opnemen met ViaVé. Dit kan via:

 • Het invullen van een digitaal formulier: Contact - WELKOM BIJ VIAVÉ
 • Telefoonnummer: 0525 68 86 88
 • Brief: Antwoordnummer 272 8070 VK Elburg t.a.v. Beheerbureau ViaVé