Gebruikmaken privacyrechten persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. Voor uw persoonsgegevens heeft u verschillende rechten.

Met het volgende formulier kunt u:

  • inzage krijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens laten verwijderen.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • uw persoonsgegevens overdraagbaar maken (data-export).
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruikmaken privacyrechten AVG

Met het volgende formulier kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren.

Correctieverzoek BRP

Kosten

Het indienen van een verzoek is gratis.

Termijn

U krijgt binnen 1 maand reactie op uw verzoek. Deze reactietermijn mogen wij met twee maanden verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.