Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. U kunt de gemeente vragen om deze persoonsgegevens geheim te houden. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (pdf, 230kb).

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Wie krijgt mijn gegevens

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Verhuizen naar andere gemeente

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.