Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Voorwaarden

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Aanvraag

U kunt de verklaring van afstand afleggen bij de gemeente. U ondertekent deze zelf.

Aanpak

De gemeente heeft voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. U moet hiervoor meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.