Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. Als uw werkgever dat niet heeft, kunt u digitaal of persoonlijk een VOG aanvragen bij de gemeente. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis.

VOG aanvragen bij Dienst Justis

VOG aanvragen bij gemeente

Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente. U kunt de VOG digitaal aanvragen bij de gemeente. Hierbij stuurt u een scan mee van een ingevuld aanvraagformulier VOG. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Kosten

  • VOG bij Dienst Justis: € 33,85. Bij uw online aanvraag betaalt u deze kosten rechtstreeks via iDEAL.
  • VOG via gemeente: € 41,35. U betaalt de VOG op het gemeentehuis of bij uw online aanvraag via iDEAL.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon gaat dan voor u naar het gemeentehuis. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Een machtigingsbrief met uw handtekening (dit is een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen. De brief moet de volgende gegevens van u en de gemachtigde bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Niet ingeschreven?

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u uw aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis.

Gratis VOG vrijwilligers

Werkt u als vrijwilliger met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gratis VOG. Uw vrijwilligersorganisatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen op www.gratisvog.nl.

Werkt u als vrijwilliger niet met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, maar hebt u vanwege uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunt u de kosten hiervan vergoed krijgen via de gemeente. U vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente. Om de kosten vergoed te krijgen, vult u het formulier Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk (pdf, 330kb) in. Het ingevulde formulier stuurt u per post op naar de gemeente. Of u scant het ingevulde formulier in en mailt het naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk'.