Subsidie

Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij activiteiten organiseren voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.

Dit kunnen activiteiten zijn onder andere op bijvoorbeeld het gebied van:

  • Sport: wedstrijden of evenementen
  • Zorg: voorlichting
  • Welzijn: deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
  • Cultuur: muziek en majorette

Subsidie aanvragen

U kunt ook schriftelijk subsidie aanvragen (pdf, 311kb).

Let op: de aanvraag moet namens een tekenbevoegde worden gedaan.

Voorwaarden

  • U dient de aanvraag voor subsidie in uiterlijk vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
  • U vraagt subsidie aan voor een bedrag hoger dan € 500,-.

De overige voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt, kunt u vinden in de Algemene Subsidieverordening. Meer informatie over de activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is, vindt u in de Nadere regel subsidie 2023. In de gemeentelijke begroting vindt u de maximaal beschikbare subsidiebudgetten (plafonds).

Beslissing op uw aanvraag

Wanneer u een beslissing ontvangt over uw subsidieaanvraag hangt af van het moment waarop u de aanvraag indient. Als u vóór 1 september een aanvraag indient voor het ontvangen van subsidie in het volgende kalenderjaar, ontvangt u de beslissing nadat de begroting is vastgesteld. Dit gebeurt uiterlijk in december. Dient u na 1 september een aanvraag in, dan krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over subsidie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek, team Samenleving via tel. 0525 63 82 00.