Geocaching

In Nederland is geocaching, het schatzoeken met GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de gemeente Oldebroek worden steeds meer geocaches (schatten) verstopt en gezocht.

De gemeente Oldebroek staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar wil voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbare gebied, wijken of de natuur. De gemeente heeft daarom een aantal spelregels opgesteld waar u zich aan moet houden.

Spelregels

U mag een cache plaatsen als u zich houdt aan de richtlijnen die omschreven zijn op www.geocaching.nl en de volgende aanvullende spelregels:

 • Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (bijvoorbeeld woningen, scholen of bedrijven).
 • Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand vanaf de invalswegen Stationsweg (Wezep), Duurzaamheidsstraat, Rondweg, Zuiderzeestraatweg, Veluwelaan, Keizersweg, Mheneweg Noord, Verlengde Looweg, Looweg, Zwarteweg (komgrens Oosterwolde tot aan Groote Woldweg) en de Groote Woldweg.
 • U mag geen cache plaatsen op speelplekken, begraafplaatsen, dierenweides, schoolpleinen en in bomen.
 • U mag maximaal 20 cm diep graven in gemeentegrond en de gegraven kuilen moet u direct dichten.
 • De cache heeft een maximale afmeting van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm.
 • U veroorzaakt geen schade of hinder aan de natuur, gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden.
 • Een cache mag geen nadelig effect hebben op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid (bijvoorbeeld de begaanbaarheid van wegen of speelvelden) en de netheid van het gemeentelijk gebied of de materialen die daar in staan.
 • De locatie is bereikbaar via gebaande paden of gazon.

Beheer

Voor het beheer van de cache gelden de volgende voorwaarden:

 • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van de cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Oldebroek van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, het zoeken en/of het vinden van de cache kan ontstaan.
 • De gemeente kan de cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade en/of overlast geeft. Wanneer mogelijk geeft de gemeente dit door aan Geocaching.nl of een lokale contactpersoon, zodat niet meer wordt gezocht naar deze cache.
 • De gemeente Oldebroek houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van caches. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken en/of aansprakelijk stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over geocaching kunt u terecht op www.geocaching.nl of www.geocaching.com. Of neem contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.