Brandveilig gebruik gebouwen

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft voor het brandveilig gebruik. Het kan zijn dat u het gebruik alleen hoeft te melden.

Naar het Omgevingsloket

Voorwaarden

U vraagt een vergunning aan als u in een bouwwerk aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt:

  • bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions)
  • nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen)
  • dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven)
  • dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap

U doet een melding als:

  • in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn
  • u een woning kamergewijs gaat verhuren
  • het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’ zijn afhankelijk van de oppervlakte en of het om een tijdelijke situatie gaat. De kosten staan in de legesverordening 2022.

Beslissing op uw aanvraag

De behandeltermijn van een melding is 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken. U krijgt schriftelijk bericht over uw aanvraag.