Collecteren

Wilt u met uw organisatie een collecte of een inzamelactie houden voor een goed doel? En staat uw organisatie niet op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Vraag dan een collectevergunning aan bij de gemeente. De gemeente let bij uw aanvraag op het doel van de inzameling, uw organisatie en het gewenste tijdstip van collecteren.

Collectevergunning aanvragen

Voorwaarden

  • Het gewenste tijdstip van collecteren valt in een vrije periode van het collecterooster.
  • U of uw organisatie staat geregistreerd bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Kosten

Een collectevergunning kost € 24,75.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.