Geluidsontheffing

Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

Geluidsontheffing aanvragen

U kunt ook schriftelijk een geluidsontheffing aanvragen (pdf, 50kb).

Voorwaarden

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Kosten

Het aanvragen van een geluidsontheffing kost € 74,25.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.