Incidentele festiviteit organiseren

Heeft u een horecavergunning en organiseert u een festiviteit waarbij u niet aan de geluidsnormen kunt voldoen? Als u tenminste 10 werkdagen van te voren een melding incidentele festiviteit indient, is het overschrijden van de geluidsnormen onder voorwaarden toegestaan.

Incidentele festiviteit horeca melden

U kunt ook schriftelijk een Incidentele festiviteit horeca melden (pdf, 644kb).

Voorwaarden

  • U mag als horecabedrijf of vereniging maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen worden verruimd.
  • Alleen voor sportactiviteiten mag de verlichting ook langer aanblijven.
  • U dient de melding minimaal 10 werkdagen van te voren in bij de gemeente.
  • De festiviteit vindt binnen plaats. Wilt u een festiviteit organiseren dat buiten plaatsvindt, dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig.
  • Tijdens de festiviteit zijn ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten.
  • De festiviteit duurt tot uiterlijk 00.00 uur.

Kosten

Het melden van een incidentele festiviteit is gratis.