Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor het plaatsen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of toestemming nodig van de gemeente. De gemeente verleend alleen een vergunning/toestemming voor kabels en/of leidingen van algemeen belang (nutsvoorzieningen). Voor communicatiekabels zijn de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing. Ook gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

Aanvraag

U kunt de vergunning aanvragen via het MOOR platform op www.moorwerkt.nl. Op deze website vraagt u een inlog aan, hierna kunt u een vergunning aanvragen.

U kunt ook schriftelijk toestemming of een vergunning aanvragen. Hiervoor kunt u zelf een brief opstellen en opsturen naar de gemeente. 

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.