Loterij organiseren

Bij een loterij verkoopt u loten en maken deelnemers kans op prijzen. U mag alleen een loterij organiseren als u een vergunning heeft. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. 

Als u een loterij organiseert waarbij de loten huis-aan-huis verkocht worden, dan vraagt u een loterijvergunning aan.

Voor het organiseren van een loterij tijdens bijvoorbeeld een tentoonstelling, sporttoernooi of evenement doet u een aanvraag voor een zaalverloting.

Loterijvergunning aanvragen

U kunt ook schriftelijk een loterijvergunning aanvragen (pdf, 450kb).

Voorwaarden

  • Alleen verenigingen, stichtingen en instellingen kunnen een loterijvergunning aanvragen.
  • U krijgt alleen een vergunning als de opbrengst van de loterij voor een goed doel is. Bijvoorbeeld voor het renoveren van uw verenigingsgebouw. Of voor nieuwe muziekinstrumenten voor uw muziekvereniging. Minimaal de helft van de opbrengst moet voor dit goede doel zijn.
  • Zijn de prijzen of premies in de loterij in totaal hoger dan € 4.500,-? Dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Kosten

Een loterijvergunning kost € 48,20.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.