Milieu, melding of vergunning

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning milieu moet aanvragen. Dit hangt af van uw type bedrijf.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer deelt uw bedrijf in één van de volgende 3 typen in, afhankelijk van de mate van milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Type A: het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding Activiteitenbesluit te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder de werking van het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit moet gedaan worden bij het starten, wijzigen of uitbreiden van het bedrijf.
  • Type C: bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kosten

Een milieumelding doen kost niets. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2023 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Aanpak

Controleer via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een omgevingsvergunning aan moet vragen (activiteit milieu), of een melding moet doen.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Een melding geeft u door via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Termijn

Bij een melding kunt u na 4 weken beginnen met uw bedrijfsmatige activiteit.

Bij een omgevingsvergunning is de behandeltermijn voor een reguliere aanvraag maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Bezwaar en beroep

Bij een reguliere aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bij een complexe aanvraag kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Meer informatie