Ontheffing afwijken schenktijden paracommercie

Wilt u in uw sportkantine of dorpshuis alcoholische dranken schenken buiten de voorgeschreven schenktijden? Of wilt u alcoholische dranken schenken bij een activiteit die niets te maken heeft met het doel van uw vereniging of stichting (zoals een verjaardag of bruiloft)? Dan heeft u een ontheffing nodig. Alleen houders van een alcoholvergunning kunnen een aanvraag doen voor deze ontheffing.

Ontheffing afwijken schenktijden aanvragen

U kunt ook schriftelijk een ontheffing afwijken schenktijden paracommercie aanvragen (pdf, 580kb)

Voorwaarden

  • U heeft een geldige alcoholvergunning.
  • U kunt ontheffing aanvragen voor maximaal één activiteit per aanvraag.
  • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken van te voren aan bij de gemeente.

Kosten

Het in behandeling nemen van een ontheffing afwijken schenktijden paracommercie kost € 269,90.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.