Venten

In de gemeente Oldebroek kunt u zonder vergunning huis-aan-huis producten verkopen of diensten aanbieden (venten). Het is verboden om te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt. 

Voorwaarden

U mag venten onder de volgende voorwaarden:

  • U bent meerderjarig. Een minderjarige venter wordt begeleid door een volwassene.
  • De openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu mogen niet in gevaar komen.
  • Er wordt niet gevent op zondagen, algemeen erkende feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur.
  • Er mag geen papier of ander materiaal (zwerfvuil) op straat worden achterlaten.
  • Eventuele aanwijzingen van de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
  • U moet zelf zoveel mogelijk voorkomen dat u niet gelijk vent met een andere vereniging/instelling/organisatie; de gemeente Oldebroek is niet verantwoordelijk als twee of meer verenigingen/instellingen/organisaties gelijktijdig venten. 

Aanpak

  • Een (professionele) venter staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Een venter is meerderjarig. Een minderjarige venter wordt begeleid door een volwassene.